Одеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг» № 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики імені Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської ради Одеської області є комунальним бюджетним загальноосвітнім навчальним закладом, заснованим на власності відповідно до чинного законодавства України.

Завдання школи:

  • виховання громадянина України;
  • виховання поважного ставлення до сім’ї, поваги до народних традицій та звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;
  • формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;
  • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина;
  • формування особистості учня, розвиток його здібностей та обдарувань, наукового світогляду;
  • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
  • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як вищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
  • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти,
    підготовка учнів до подальшої освіти та трудової діяльності.

Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами органу управління освітою та Статутом школи.

ОФИЦІЙНИЙ САЙТ ШКОЛИ